Je kan terecht bij Bloeiendwijzer wanneer je er (even) niet meer uitkomt met bepaalde gevoelens, relatie(s), gezin, familie, werk of omstandigheden. Je voelt je belemmerd in je functioneren en bent uit balans. Op zo’n moment kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om een deskundige hulpverlener in te schakelen. Bloeiendwijzer biedt jou graag de professionele hulp die je nodig hebt voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarbij reikt Bloeiendwijzer verschillende (pedagogische) handvatten en gereedschap aan om dit aan te pakken en (communicatie) patronen inzichtelijk te maken. In korte tijd is het mogelijk om wezenlijke en blijvende veranderingen te bewerkstelligen. Het geven van psycho-educatie over de gevolgen van ouderlijke conflicten (relatie problematiek, scheiding) bij kinderen is daarbij een belangrijk onderdeel.

Wanneer je klachten als gevolg van nare ervaringen hebt, maakt Bloeiendwijzer ook gebruik van EMDR. De hulp kan vanuit de praktijk geboden worden, maar in overleg ook ambulant. Als EMDR Master Practitioner ben ik aangesloten, bij de samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Deze netwerkorganisatie vertegenwoordigt therapeuten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van EMDR behandelingen.

Jongeren:

Inzichtelijk maken van communicatie patronen.

Wanneer je conflicten hebt met je ouders, vrienden, op school of je werk en wanneer je hierbij hulp kan gebruiken.

Wanneer je ondersteuning wil bij het maken van verstandige keuzes op het gebied van relaties, ouders, vrienden, school, werk of vrijetijd.

Wanneer je hulp kan gebruiken om op een respectvolle manier te communiceren.

Jongeren en Volwassenen:

Wanneer je dingen hebt meegemaakt, bijvoorbeeld trauma’s of angsten, een negatief zelfbeeld of belemmeringen die jouw functioneren in het dagelijks leven in de weg staan.

Wanneer je het gevoel hebt dat niemand je hoort, ziet en serieus neemt.

Wanneer je niet lekker in je vel zit en je er alleen niet goed uit komt.

Somber of depressief bent en jij je herkent in bovenstaande problemen.

Volwassenen:

Het in kaart brengen van patronen die jouw relatie bemoeilijken.

Je wil de onderlinge communicatie verbeteren.

Wanneer je op het punt staat om te gaan scheiden of al gescheiden bent en hierbij begeleiding wil die ten goede komt aan alle relaties binnen je gezin. De kinderen en de ouderrol staan hierbij centraal.

Het verkrijgen van psycho-educatie over de gevolgen van (conflict)scheidingsproblematiek bij kinderen.

Gezinnen:

Wanneer je de gezins- en oudercommunicatie binnen je gezin wilt verbeteren.

Wanneer je opvoedingsvragen hebt.

Wanneer je het overzicht kwijt bent in je gezin.

Wanneer je handvatten wil krijgen bij het omgaan met echtscheidings- relatieproblematiek binnen de context van het gezin.

Wanneer omgangbemiddeling en langdurig ondersteuning nodig is, maar hulp in de tweedelijnszorg afgeschaald of niet voorliggend is.

Onderwijs:

Als school kan je hulp vragen wanneer het goed is om met inzet van een neutrale partij tot oplossingen te komen.

Wanneer er sprake is van conflictsituaties of een verstoorde communicatie tussen leerkracht, leerling en of ouders.

Bedrijven:

Wanneer je met inzet van een neutrale partij tot oplossingen wilt komen in een conflictsituatie.

Om werknemers te ondersteunen met een coachings traject.

Begrenzing (contra-indicatie):

Cliënten moeten zich begeleidbaar opstellen, dit wordt ook van minderjarigen verwacht. Privacy van cliënt wordt gewaarborgd, behalve wanneer er sprake is van strafbare feiten waarbij Bloeiendwijzer meldplicht heeft. Veiligheid van de hulpverlener en of cliënten mag niet in gevaar komen. Wanneer er sprake is van excessief drugsgebruik of zwaar psychiatrische problematiek. Wanneer vanuit de risico-inventarisatie blijkt dat de zorgvraag te zwaar is of niet geboden kan worden door Bloeiendwijzer, zal zij deze doorverwijzen.

Trainingsaanbod:

Bloeiendwijzer is momenteel bezig met het ontwikkelen van een trainingsaanbod voor professionals uit de jeugdzorg en het onderwijs. De trainingen zijn vooral gericht op regievoering van de hulpverlener/onderwijzer in complexe (conflict)situaties. De training geeft nieuwe inzichten en handvatten die jou als hulpverlener/onderwijzer sturing en houvast bieden om in gesprek te blijven met de cliënt, leerling en of ouders.

De volgende onderwerpen komen aanbod in de training;

Positionering hulpverlener/onderwijzer

Communicatietechnieken

Het krijgen van nieuwe handvatten

Het belang van een eigen visie

Grenzen bewaken

Wanneer doorverwijzen

Trainingen en workshops worden op maat en in overleg aangeboden.