Werkwijze Bloeiendwijzer:

Zodra je bent aangemeld bij Bloeiendwijzer zal binnen drie weken een afspraak met je worden gemaakt voor een vrijblijvend gesprek. Vervolgens wordt naar aanleiding van dit gesprek, waarin een intakeformulier wordt ingevuld, bepaald of er een vervolggesprek plaats zal vinden of dat er een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Aan de hand van dit plan zal er een indicatie aangevraagd worden, wanneer de indicatie binnen is kan er samen doelgericht gewerkt worden. Het is belangrijk dat je je binnen het traject kan richten op datgene waar je voor komt, evalueren wij om te checken of wij op de goede weg zijn en meten wij welke stappen je maakt. Dit doen wij mondeling, waarnaar er aan het eind van het traject een eindverslag komt van het proces wat er doorlopen is.

Er wordt oplossings- en systeemgericht gewerkt, daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van nieuwe vaardigheden. Bloeiendwijzer biedt trajecten op maat, gebaseerd op de unieke eigenschappen en behoeftes van iedere cliënt en zijn of haar systeem. Bloeiendwijzer kan zo nodig op uitnodiging aanschuiven bij een zorgoverleg.Aanmelden:

Aanmelding en verwijzing kan via verschillende routes. Via de gemeente (gebiedsteam/WMO), via de huisarts of het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Als cliënt kan je ook direct contact opnemen. In dat geval kan het zijn dat het gebiedsteam erbij wordt betrokken. Het gebiedsteam wordt dan de verwijzer. Bloeiendwijzer werkt zo nodig in onderaannemerschap van stichting Bezinn.

Na de aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats om te kijken of er een match is tussen de cliënt en hulpverlener. Als het van beide kanten goed voelt kunnen er vervolgstappen gezet worden om de hulpverlening op te starten.

Ik vind het spannend en weet niet of ik geholpen kan worden:

Logisch, vaak loop je al lang met je klachten rond, maar is het een drempel om er mee aan de slag te gaan. Een goede klik en je vertrouwd kunnen voelen is belangrijk om voor hulp open te staan. Het kan helpen om in een telefonisch of persoonlijk gesprek te onderzoeken of hulp vanuit Bloeiendwijzer voor jou of jullie gezin passend is.

Als hulpverlener zal ik open en eerlijk communiceren en aangeven of Bloeiendwijzer de juiste hulp kan bieden.

Tarieven:

Coachings en mediation trajecten worden op maat aangeboden en verlopen voor iedereen op een andere manier en tempo. Hierdoor kunnen er verschillende tarieven gehanteerd worden. Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Bloeiendwijzer.

Veelal komt een traject bij Bloeiendwijzer in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente.

Trainingen en workshops vinden in overleg plaats. De tarieven zijn afhankelijk van de vraag, groepsgrootte, locatie en andere wensen.